Hur kan teknik

förändra
klädindustrin?

Gå teknikprogrammet och var med och utveckla nya hållbara klädmaterial, morgondagens smarta plagg, miljövänliga produktionskedjor och leveranser. Du kan också skapa helt nya innovationer som ändrar vårt snabba köpbeteende, minskar felköp och onödiga returer och gör oss till mer medvetna konsumenter.

Med teknik kan du förändra branschen!
Läs mer om
Teknikprogrammet

Kajsa tror att tekniken kan lösa ohållbara shoppingbeteenden

Du går Teknikprogrammet inriktning design-och produktutveckling, hur kommer det sig?
Jag har alltid varit väldigt kreativ och velat jobba med meningsfulla projekt som gör världen bättre. När jag skulle välja gymnasieprogram ville jag också ha en balans mellan teori och praktik och då sa min SYV att teknikprogrammet skulle passa mig perfekt.
Läs hela intervjun
Stäng
Hur tror du teknikprogrammet kan göra modebranschen mer hållbar?
Om man ska jobba med hållbarhet inom mode behöver man hitta nya idéer och nya lösningar på stora problem. Och att vara en problemlösare är en egenskap man får öva upp under sina tre år på teknikprogrammet. Under utbildningen lär man sig också mycket om olika produkter, material och hur allt påverkar vårt klimat.
Har du något exempel på teknisk innovation som förändrat modebranschen?
Att sälja nya kläder genom återbruk. Jag försöker köpa så mycket second hand som möjligt, oavsett om det är direkt i butik eller online. Appen Plick har blivit väldigt populär och är ett exempel på hur man med teknik kan göra något bra för miljön, genom att förenkla för konsumenten.
Hur ser din drömvärld ut ur miljösynpunkt?
Det är svårt att tvinga människor förändra sina tankesätt, beteenden och behov. Men det man kan göra är att möta de behov som finns på nya hållbara sätt som attraherar mer än de gamla sätten. En dröm värld är en förändrad marknad där vi tar bort det som är bekvämt men ohållbart, och istället satsar på att framhäva nya idéer och förhållningssätt. Det är komplext, men det är det tekniken hela tiden strävar efter.  

Science Park Borås & Smart Textiles knuffar Sveriges textilföretag i rätt riktning.

Hej Marie! Du jobbar som projektledare på Science Park Borås, vad innebär det?
Science Park Borås är en miljö inom textil forskning och innovation. Vi är en del av högskolan i Borås, vi arbetar nära akademin med forskningen som pågår där. Vi är länken mellan forskning, näringslivet och offentlig sektor och arbetar fokuserat på att få ut forskningen till företagen genom att realisera prototypframtagning och produkter. I grunden är jag maskiningenjör.
Läs hela intervjun
Stäng
Hur jobbar ni med hållbarhet på Smart Textiles?
Vi arbetar utefter Agenda 2030 - de globala målen. De här målen är vår drivkraft och grunden till att vi verkar. I våra projekt har vi ofta den hållbara konsumenten som utgångspunkt. Konsumenter håller på att ändra beteende, och det är en av drivkrafterna till att företag behöver bli mer hållbara. Vi hjälper företag förstå hur de kan designa produkten rätt från början, för att den i slutändan inte ska bli avfall utan istället återanvändas utan att förbruka onödiga resurser. Det nya beteendet kan också innebära att konsumenter köper tjänster istället för produkter, och snart kommer hyrmodeller och delningsekonomi vara betydande affärsmodeller.

Vi driver bland annat ett projekt där vi ger stöd till företag inom textil, inredning och möbler i Västra Götalands län, och ett projekt där vi jobbar på nationell nivå för att hjälpa företag ställa om till hållbara metoder, material och arbetssätt genom hela produktens värdekedja. Dessutom har vi en DO-tank, som är en 1000 kvadratmeter stor fysisk mötesplats där näringsliv, offentlig sektor, akademi och andra aktörer kan mötas och inspireras av utställningar, event, projektresultat inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Där finns också en labbmiljö och maskinpark där företag kan utveckla sina produkter till att bli mer cirkulära genom. Med olika designprinciper kan produkter få förlängd livslängd och återanvändas. Målet är att en produkt aldrig ska bli avfall.  
Vad är det bästa med att jobba med teknik?
Det är möjligheterna att hela tiden förbättra. Med tekniken kan du hela tiden tänka i nya banor. Genom utmaningar och hinder så kan du göra skillnad. Problemlösning är väldigt roligt och man blir kreativ utav det. Teknik och nya vägar mot en bättre lösning har nog alltid varit min drivkraft framåt, nu i kombination med hållbara processer och metoder kan det bara bli bättre!
Hur är teknik avgörande för att öka hållbarheten i modebranschen?
Den är väldigt avgörande. Om du inte kan utveckla en produkt,  om du inte har teknisk kunskap om materialet, om du inte kan minska på kemikalierna i tillverkningen, om du inte kan förbättra tillverkningstekniken så kan du inte heller utveckla produkter som minimerar miljöpåverkan – och det är ju det vi jobbar med. Digitaliseringen kommer betyda allt mer framöver. Att hyra och prenumerera på kläder kommer bli allt vanligare och då kommer digitaliseringen vara avgörande. Delningsekonomin kommer också innebära ny logistik och digitala verktyg för genomförande. Att integrera chipp i plagg för att fylla plagget med information, för att möjliggöra spårbarhet av ett plaggs värdekedja kan också komma att bli än mer aktuellt framöver.  
Vilken typ av tekniktalang letar ni efter framåt?
Vi följer utvecklingen på regional-nationell och EU-nivå och utifrån det: vilka kompetenser behöver vi ha i organisationen? Du behöver ha en teknisk förståelse både för produktutveckling och ekonomi men också förståelse för hur en organisation är uppbyggd. Idag arbetar vi med bland annat textilingenjörer, maskiningenjörer, elektronikingenjörer och hållbarhetsansvariga.
Varför valde du en teknisk utbildning?
I tonåren insåg jag att teknik inte bara handlar om att mecka med bilen som jag kanske trodde som barn. Efter att ha lyssnat runt och läst på insåg jag att om man läser en ingenjörsutbildning får man bredd. Du har möjlighet att jobba i så många olika branscher. Och vidare kan man fördjupa sig ytterligare inom områden man tycker är intressanta. Jag valde fördjupning inom projektledning. Jag läste till maskiningenjör inom produktion- och produktutveckling på Högskolan i Borås och Chalmers.

Jag har alltid tyckt att det varit väldigt intressant med konceptgenerering i produktutvecklingsprojekt och förbättringar av arbetssätt i verksamheter. Och den tekniska kompetensen hade jag med mig och har haft stor nytta utav, för i grunden handlar det mycket om strukturer, metoder och förhållningssätt som möjliggör framgång, och det får man främst genom ny kunskap, och jag fick den grunden via min tekniska utbildning.  
Hur ser Smart Textiles drömvärld ut ur miljösynpunkt?
Vi jobbar nu mycket med omställningen till cirkulär ekonomi och vill få beslutsfattarna att förstå vikten av att metoder, standarder och policys för företagen ändras, för att underlätta omställningen till cirkulär ekonomi. Det långsiktiga målet är att nå en transformation. 2030 vill vi att näringslivet ska arbeta på ett naturligt sätt med cirkulär ekonomi i sina verksamheter. Men det kommer behövas ett systemstöd för det.

Idag finns drivkrafter. Vi vill ställa om, regeringen vill det, alla vill det, men för näringslivet är det fortfarande en väldigt stor utmaning göra det i sin nuvarande affärsmodell. De behöver kanske skapa helt nya, eller arbeta utefter flera parallella affärsmodeller. Idag lever vi i Sverige som att vi förbrukar fyra jordklots resurser på ett år, det säger allt. Vi måste ändra riktning, tillsammans.

Hjälp
Naturen

Plugga teknik och utveckla teknik
som samspelar med naturen.
Läs Mer

FÖRÄNDRA
KLÄDINDUSTRIN

Plugga teknik och förändra
modebranschen i grunden.
Läs Mer

ÄT Klimatsmart

Plugga teknik och klimatsäkra
framtidens livsmedelsindustri.
Läs Mer

RES HÅLLBART

Plugga teknik och gör morgondagens
transporter hållbara.
Läs Mer

Om initiativet

Enligt Teknikföretagens och Ungdomsbarometerns gemensamma rapport "Klimatet brinner - Vem släcker?" intresserar sig hälften av de tillfrågade ungdomarna för klimatet, men bara en fjärdedel låter detta styra valet av gymnasieutbildning. Det verkar alltså finnas en hel del miljöintresserade där ute som inte vet att de kan välja en utbildning för att få utlopp för sitt intresse.

Genom att koppla ihop teknikprogrammet på gymnasiet med klimatrelaterade frågor som unga ofta funderar på hoppas vi få ännu fler att få upp ögonen för vilken skillnad en teknikutbildning kan göra för klimatet. För det är ju faktiskt med hjälp av tekniska innovationer som vi kommer kunna ställa om och tillsammans rädda miljön.

Teknik gör världen bättre!