Avsnitt 1

Ämne: Sannolikhet
Övning till avsnitt 1
Välj en person som ska börja med två tärningar.
Slå tärningarna en gång för varje person du möter, får du bara ettor och tvåor vid ett möte hämtar den du mötte två tärningar och börjar slå tärningar för de som hen möter.
Den första personen möter varje klasskompis två gånger och de som blir smittade möter varje klasskompis en gång.
Anteckna hur många sjuka och hur många friska ni har efter det.
Hur många procent blev sjuka?
Digitala tärningar
Om ni inte har några tärningar och vill ge er an övningen med detsamma så fungerar ett par digitala tärningar lika bra. Ni kan använda dessa eller ladda hem en tärningsapp till er telefon.
Kasta Tärningarna

Avsnitt 2

Ämne: Geometri
Övning till avsnitt 2
Välj om ni ska gå runt något eller diagonalt genom rummet.
Mät de mått du behöver.
a.) Runt en stol: Mät diametern för den cirkel du kommer gå i.

b.) Runt ett bord: Mät bordets sidor, skissa den sammansatta figuren.

c.) Diagonalt genom rummet: Mät rummets längd och bredd.
Skissa din figur och räkna ut omkretsen eller längden på sträckan.
Hur många varv behöver du gå?
Dividera 6000 m med den sträcka du beräknat.
Pythagoras sats
Om vi känner till längden på två av en rätvinklig triangels sidor, så kan vi med hjälp av Pythagoras sats ta reda på längden på den återstående sidan. Du kan läsa mer om Pythagoras sats på Mattecentrum.
Cirkelns omkrets

Avsnitt 3

Ämne: Problemlösning
Övning till avsnitt 3
Förstå
•Hur många notiser får du på din fritid?
•Hur ofta kommer de?

Planera
•Hur lång tid tar det att återfå fokus i genomsnitt efter en notis?
•Hur kan du avgöra om svaret är rimligt?

Genomföra
•Multiplicera antalet notiser med den genomsnittliga störningstiden.
Granska
Blev ditt svar rimligt?

Avsnitt 4

Ämne: Grafer & Funktioner
Övning till avsnitt 4
Bakgrund
För att bli proffs inom nåt sägs det att det krävs 10 000 timmars övning.
Vad vill du bli proffs på? Rita en graf över din träning

På x-axeln sätter du din ålder i år och på y-axeln antal timmar du tränat per år.
Hur gammal var du när du började träna? Sätt en punkt vid den åldern på x-axeln.
Hur mycket tränade du första året? Markera i koordinatsystemet hur mycket du tränat under olika år.
När skulle du vilja nå ditt mål?

Hur mycket skulle du behöva träna för att nå ditt mål?