Välkommen till Hack The World
Teknikföretagens samlade initiativ för ungdomar. Syftet är att främja teknikintresset och få fler att söka sig teknikutbildningar.
Teknik: rädda planeten programmet logga
Enligt Teknikföretagens och Ungdomsbarometerns gemensamma rapport "Klimatet brinner - Vem släcker?" intresserar sig hälften av de tillfrågade ungdomarna för klimatet, men bara en fjärdedel låter detta styra valet av gymnasieutbildning. Det verkar alltså finnas en hel del miljöintresserade där ute som inte tänkt på att de kan välja en utbildning för att få utlopp för sitt intresse.

Genom att koppla ihop teknikprogrammet på gymnasiet med klimatrelaterade frågor som unga ofta funderar på hoppas vi få ännu fler att få upp ögonen för vilken skillnad en teknikutbildning kan göra för klimatet. För det är ju faktiskt med hjälp av tekniska innovationer som vi kommer kunna ställa om och tillsammans rädda miljön.
Besök kampanjen

VI RÄKNAR PÅ DET!

Många ungdomar upplever en ängslan kring matematik och tycker att ämnet är abstrakt och svårt att relatera till.
För att visa ungdomar hur relevant och användbart ämnet faktiskt är tog vi matten till ungdomarnas liv, istället för tvärtom. Tillsammans med programledaren och influencern Hanapee (Hanna Persson) och matteläraren Elin Gawell skapade vi webbserien ”Vi räknar på det!”. Där räknar vi ut svaren på vardagliga ungdomsproblem som ”ska jag klippa lugg?” eller ”när kommer jag över mitt ex?”
Foto: Erik Thor
Elin Gawell är legitimerad lärare i matematik för åk 7-9 och gymnasiet och fil.lic. i matematik. Elin arbetar på Gustavsbergs gymnasium både med gymnasiematematik och med matematik på introduktionsprogram. I grunden har hon också en forskarutbildning i matematik där hennes forskning handlat om abstrakt algebra. Läs mer om Elin i Tidningen T.

Elins tips till dig som är lärare

Teknikföretagens mattesatsning handlar om att öka intresset för matematik och det har vi försökt göra genom att använda matematik i vardagssituationer, ibland på ett oväntat sätt och frågorna som tas upp i avsnitten har tagits fram i samarbete med högstadieelever. I urvalet av vilka matematiska områden som behandlas har jag tittat på det centrala innehållet för åk 7-9 och försökt få ett så brett urval som möjligt, utan att det ska kännas allt för konstruerat. Elevernas frågor har fortfarande varit det som stått i fokus och mitt uppdrag har varit att överföra det till högstadiematematik på ett trovärdigt sätt. Att modellerna ibland inte alltid avspeglar verkligheten perfekt eller ger den enklaste lösningen på frågan tänker jag kan fungera som en bra utgångspunkt för diskussioner i klassen.

Hur materialet kan användas i undervisningen

Du som lärare väljer själv helt hur du vill använda materialet i din undervisning. Filmerna kan användas både för att introducera ett nytt arbetsområde eller för att jobba vidare med redan kända begrepp. Eleverna kan med fördel få diskutera rimligheten i de matematiska modeller som läggs fram och utifrån dessa skapa egna problem att besvara. Ett sätt att jobba med materialet i ett ämnesövergripande projekt är att låta eleverna ställa egna frågor, lösa dem med matematik, skriva manus och spela in egna filmer. Ni kan också använda problemen från filmerna, och se om ni kan räkna på dem på andra sätt.

Min förhoppning är att filmerna ska bidra till att väcka elevernas intresse för matematik och användning av matematik i vardagen. Många elever som upplever en ängslan inför matematik kan glömma den när de själva får utforska och svara på frågor som är viktiga och relevanta för dem.
Bredda bilden är en gratis bildbank som vi tagit fram för att komplettera bilden av vad teknik är och vilka som jobbar inom teknik och industri. Här ligger fokus på innovation, problemlösning och framför allt på att lyfta fram kvinnor inom branschen.

Var med och bredda bilden genom att använda våra bilder i din undervisning eller i din kommunikation.
Till bildbanken Bredda Bilden

TEKNIKBOKEN

Teknik – 10 lektioner i att förändra världen

Du som är tekniklärare har en viktig roll när det kommer till att göra teknikämnet inkluderande för alla elever. För att ge alla unga förutsättningar att leva och agera i en teknikintensiv värld behöver vi se till att fler känner sig inkluderade i teknikens värld tidigt. Vi behöver därför bredda bilden – både av vad teknik är och vilka som är med och utvecklar den.

För att inspirera och stötta dig som lärare har vi tagit fram en bok som heter ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen”. Redaktör för boken och ansvarig för att ta fram lektionsmaterialet är Ulrika Sultan som i grunden är tekniklärare och som idag jobbar med att forska på flickors teknikintresse och hur det kan behållas upp i vuxen ålder.

Boken tar avstamp i 10 olika samhällsproblem, och kopplar dem till teknik. Den är tänkt att fungera som inspiration och praktisk handledning för dig som lärare och innehåller också engagerande och konkreta förslag på lektioner som kopplar till de mål som finns i läroplanen för åk 7-9. Boken innehåller inspirerande porträtt av förebilder som på olika sätt förändrar samhället genom teknik.

Tilläggskapitel med koppling till Coronakrisen

Vilka krav ställs på ett samhälle i kris och hur hänger områden som informationsteknik och källkritik ihop med Coronakrisen? En effekt av pandemin är att det ställdes helt nya krav på vårt sätt att sprida information och kommunicera med varandra.
För att följa upp materialet i Teknik– 10 lektioner i att förändra världen har vi nu tagit fram en tekniklektion kopplad till Coronakrisen. Där får du som lärare och dina elever utforska olika tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information. 

Det nya kapitlet är tänkt att fungera som inspiration och praktisk handledning. Kapitlet innehåller också konkreta förslag på lektioner som kopplar till de mål som finns i läroplanen för åk 7-9.  

Det nya kapitlet är liksom boken Teknik –10 lektioner i att förändra världen framtaget i samarbete med Ulrika Sultan som har en bakgrund som ämneslärare i teknik. Sedan 2016 forskar hon på flickors teknikintresse och hur de kan behålla det upp i vuxen ålder. 

Beställ boken GRATIS

Fyll i formuläret så skickar vi ett tryckt exemplar av boken till din skola. Endast lärare kan beställa den tryckta boken och det går endast att beställa ett exemplar per lärare. Boken skickas vanligtvis inom 14 dagar.

PERSONLING INFORMATION

LEVERANSADRESS

Tack! Vi skickar Teknikboken till dig så snabbt som möjligt!
Oops! Något blev fel när formuläret skulle skickas.

Kompletterande material

Vissa av lektionerna i boken kräver att kompletterande material skrivs ut och delas ut till klassen. Här hittar du det materialet.

Kompletterande material till kapitel 5 - Sjukvård

Kompletterande material till kapitel 7 - Mobilitet

Hack the World Play är en playsajt där allt innehåll är teknikrelaterat. Perfekt om du vill hitta intressant läromaterial, eller låta dina elever surfa runt själva i en trygg miljö.
Hack The World Play samlar rörligt material för lärare. Här finns både inspiration och material som är redo att användas i undervisning. Alla filmer på Hack The World Play handlar om teknik på något sätt. Innehållet på sajten är bedömt och utvalt enligt kriterier som satts upp av oss på Teknikföretagen.
HTW Smartphone

LÄRARNÄTVERK

Vill du veta när vi lanserar nya spännande verktyg för dig som lärare eller pedagog? Gå med i vårt nya lärarnätverk.
Tack! Vi hör av oss!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sociala Medier

Vi har gjort olika initiativ i sociala medier för att koppla ihop och inspierar tjejer som är intesserade av att börja på teknikrelaterade utbildningar.

GYMNASIEPROGRAM

Har du koll på vilka gymnasieprogram som är relevanta för teknikintresserade elever? Här har vi sammanställt relevanta program som är bra att ha lite extra koll på.

Teknikprogrammet (förkortas TE)

Passar dig som är nyfiken på teknikens roll i samhället och hur den påverkar oss och miljön. Även dig som vill jobba med produktion och design av nya tekniska produkter.Karaktärsämnen: fysik, kemi och teknik.

Välj mellan fem inriktningar: Design och produktutveckling, Produktionsteknik, Samhällsbyggande och miljö, Informations- och medieteknik samt Teknikvetenskap.

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program, men det går även att läsa ett fjärde tekniskt år och bli gymnasieingenjör.

Naturvetenskapliga programmet (förkortas NA)

Passar dig som söker en bred utbildning med kurser inom naturvetenskap, matematik, språk och samhällsvetenskap. Undervisningen bygger på en mix av teori och praktiska experiment och laborationer.

Karaktärsämnen: biologi, fysik, kemi och moderna språk.

Välj mellan två inriktningar: Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle.

Naturvetenskapliga programmet är ett högskoleförberedande program.

Industritekniska programmet (förkortas IN)

Programmet ger dig en bred industriteknisk bas och passar dig som gillar problemlösning och att arbeta praktiskt. Eleverna har 15 veckors Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Karaktärsämnen: industritekniska processer, människan i industrin, produktionskunskap och produktionsutrustning.

Välj mellan fyra inriktningar: Driftsäkerhet och underhåll, Processteknik, Produkt- och maskinteknik samt Svetsteknik.

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram och passar bra om du vill börja jobba direkt efter studenten.

El- och Energiprogrammet, inriktning Automation (förkortas EE)

Passar dig som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Inriktningen Automation fokuserar på elektroteknik, datorteknik och teknik för drift och underhåll. Eleverna har 15 veckors Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Karaktärsämnen: dator- och kommunikationsteknik, elektroteknik, energiteknik och mekatronik.

El- och Energiprogrammet är ett yrkesprogram och passar bra om du vill börja jobba direkt efter studenten.
Avsnitt 1: Hannas fest spårar ur!
Hanna ska ha fest och bjuder in gäster, hur många kommer att komma? Vi räknar på det!
Ladda ner lärarmaterial för avsnittetTillbaka / Stäng